Strateginen kumppanuus kilpailuetujen varmistajana

Strateginen kumppanuus on yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on parantaa yritysten kilpailukykyä, lisätä kilpailuetuja ja kasvattaa kumppanuuden yhteistä liiketoimintaa. Olemme jakaneet kumppanuusmallit kolmeen tasoon:

  1. Kertatoimittajasuhde
    • Toimittaja tarjoaa palveluitaan kilpailutuksen kautta yksittäisiin kohteisiin
  2. Alihankintasuhde
    • Toimittaja toimittaa palveluitaan sovitulla hinnalla yksittäisiin kohteisiin
  3. Strateginen kumppanuus
    • Kumppanuudessa sovitaan kiinteästä yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on paitsi toimittaa sovitut palvelut, myös jatkuvasti kehittää osapuolten toimintaa paremman laadun ja tehokkaamman toiminnan saavuttamiseksi. Kumppanuudella on pysyvät yhteiset mittarit.

Strateginen kumppanuus edellyttää läpinäkyvyyttä

Vaikka kertatoimittajasuhde, tai alihankintasuhde voivat olla tehokkaita lyhyemmän aikavälin tarkastelussa, olemme monien kumppaneidemme kanssa todenneet, että strategisen tason kumppanuus on kannattavampaa pidemmällä aikavälillä.

Olemme vakuuttuneita asiasta ja tavoittelemmekin kaikkien saman arvopohjan kanssamme jakavien asiakkaidemme kanssa strategisen tason kumppanuutta. Niissä toimintaa kehitetään pidemmän aikavälin tavoitteiden kautta ja saavutetaan poikkeuksellisia kilpailuetuja.

Parhaimmillaan kumppanuuden avulla saavutetaan koko toimialaa kehittäviä toimintamalleja.

Strategisen tason kumppanuus vaatii ennen kaikkea läpinäkyvyyttä. Parhaimmillaan kumppanuudessa jaetaan jopa liikesalaisuuksien kaltaisia asioita ja juuri se mahdollistaa yhteisen kehitystyön. Lopulta saavutetaan parempi kannattavuus ja kokonaan uudenlaisia kilpailuetuja, kun kumppanuuden koko potentiaali saadaan ulosmitattua.

Strategisen tason kumppanuus ei ole pelkkä tilaaja-toimittajasuhde, vaan suhde, jossa osapuolet oppivat jatkuvasti toisiltaan, hakevat yhdessä parempaa lopputulosta ja arvojensa mukaista toimintaa. Kumppanuudella on yhteiset mittarit niin operatiivisen toiminnan, kuin kumppanuuden kehittymisen seuraamiseksi. Parhaimmillaan tällaisen kumppanuuden avulla saavutetaan koko toimialaa kehittäviä toimintamalleja ja siitä hyötyvät sekä kumppanuuden osapuolet, että sen loppuasiakkaat.

Mikäli haluat olla koko toimialaa uudistavien yritysten kärkijoukossa, kysy lisää strategisesta kumppanuudesta.

Jari Lehtola
[email protected]