Työntekijä- ja asiakaskokemus strategian ytimessä

Työntekijä- ja asiakaskokemus strategian ytimessä

Työntekijäkokemus, asiakaskokemus ja asiakkaan asiakkaan kokemus on määritelty strategiamme ydinasioiksi. Ne ovat kulmakiviä, jotka ohjaavat valintojamme ja suuntaavat tekemistämme. Miksi nämä ovat meille niin tärkeitä asioita? Koska haluamme olla erilainen...