Toimituksen täsmällisyys

Rakentaminen on prosessi, joka koostuu usean eri toimijan suoritteesta. Tällaisen prosessin johtaminen vaatii alan parhaaltakin ammattilaiselta valtavasti osaamista ja varmistelun varmistelua. Täytyykö sen olla niin?

On selvää, että monien eri toimijoiden suoritusten saumaton yhteensovittaminen on vaikeaa. Se on kuitenkin entistä vaikeampaa, kun prosessin eri toimijat eivät itse pidä omista aikatauluistaan kiinni. Pahinta on, ettei mahdollisista viivästyksistä, tai aikataulumuutoksista informoida proaktiivisesti. Se johtaa lopulta valtavaan tehottomuuteen muiden toimijoiden ja koko hankkeen osalta.

Toimituksen täsmällisyys on osa laatukäsitystämme

Olemme luoneet kokonaan uudenlaiset prosessit tasoitus- ja maalaustöiden suorittamiseksi. Ensin pilkoimme ne pieniin osiin ja sitten kasasimme ne uudelleen. Tämä ei tietenkään ratkaise koko rakentamisen prosessin saumattomuutta, mutta olemme onnistuneet omalta osaltamme parantamaan sitä.

”Ihmettelemme mielellämme asioita yhdessä kumppaneidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa, onhan missiomme muuttaa käsityksesi maalausalasta

Aloitamme jokaisen (100 %) kohteen sovitussa aikataulussa ja lähes jokainen niistä (96 %) valmistuu sovitussa aikataulussa. Valitettavasti 4 % kohteista viivästyy eri syistä. Joskus virhe sattuu meille ja joskus työmaa ei ole edistynyt sovitusti, jotta työ voitaisiin suorittaa kerralla loppuun.

Teemme jokaisessa kohteessa itselleluovutuksen ensin tasoitustöiden ja sitten vielä maalaustöiden jälkeen.

Havaitsemme puutteita omassa työssämme kuudessa kohteessa sadasta, eli 94 % kohteistamme läpäisee oman tarkastuksemme ennen luovutusta asiakkaalle. Kun lopulta luovutamme kohteen asiakkaallemme, niistä 99 % luovutetaan ilman puutteita. Vielä jää yksi kohde sadasta, jossa löytyy jokin sellainen virhe, joka on epähuomiossa läpäissyt itselleluovutusprosessimme. Sen korjaamme vielä viimeistelykorjausten yhteydessä.

Olemme tietenkin ylpeitä näistä luvuista, mutta parannettavaakin niissä vielä on.

Tasoitetalon toimitusvarmuus

Kuten aiemmin tässä kirjoituksessa toteamme, aloitamme jokaisen kohteen sovitussa aikataulussa. Se ei kuitenkaan tarkoita, että jokainen niistä alkaa rakennusprosessin alkuperäisen suunnitelman mukaan, sillä hyvin usein tasoitustöiden aloitusta siirretään rakennushankkeen viivästyksistä johtuen. Toistaiseksi olemme pystyneet tähän reagoimaan ja pääsemme aloittamaan kohteen aina sovitusti, mutta hanke voi olla kokonaisuudessaan viivästynyt alkuperäisestä aikataulustaan.

Kannustamme kaikkia toimijoita ihmettelyyn

Meille ihmettely on lähes jokapäiväistä. Kysymme itseltämme, miksi teemme jonkin asian niin kuin sen teemme. Sitten pohdimme miten sen voisi tehdä toisin. Tunnustamme auliisti, että vaikka meillä on todistetusti hyvät prosessit, löydämme silti jatkuvasti niistä parannettavaa. Tällainen ihmettely on hauskaa ja ennen kaikkea se kehittää toimintaa.

Ihmettelemme mielellämme asioita yhdessä kumppaneidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa, onhan missiomme muuttaa käsityksesi maalausalasta.