Työntekijä- ja asiakaskokemus strategian ytimessä

Työntekijäkokemus, asiakaskokemus ja asiakkaan asiakkaan kokemus on määritelty strategiamme ydinasioiksi. Ne ovat kulmakiviä, jotka ohjaavat valintojamme ja suuntaavat tekemistämme. Miksi nämä ovat meille niin tärkeitä asioita?

Koska haluamme olla erilainen maalausalan yritys. Emme tyypillinen tai tavanomainen, emme keskimääräinen, tai edes hyvä. Me haluamme olla parhaita.

Voidaksemme rohkeasti muuttaa toimialalle juurtuneita, osin vaatimattomiakin toimintamalleja, tarvitsemme mukaan kaikki osapuolet. Me tarvitsemme muutokseen jokaisen työntekijämme, tarvitsemme siihen asiakkaitamme ja asiakkaidemme asiakkaita. Tarvitsemme sidosryhmiämme ja yhteistyökumppaneitamme. Siksi kokemuksellisuus on strategiamme ytimessä.

Mittaamme kokemuksellisuutta neljä kertaa vuodessa

Kaksi kertaa tehdään pelkästään eNPS (työntekijäkokemus) / NPS (asiakaskokemus) ja kaksi kertaa vuodessa laajempi kysely. NPS kertoo siitä mitä yrityksestä ajatellaan. Kysymys kuuluu ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit meitä ystävillesi, tai kollegoillesi?”.

Mikäli NPS-pisteet ovat yli 0, voidaan ajatella, että suurin osa asiakkaista suosittelee yritystä. Yli 30 NPS-pistettä on erinomainen tulos ja yli 70 jo maailmanluokkaa.

Kyselyjen yhteydessä saamme myös vapaita kommentteja, jotka sisältävät risujen ja ruusujen lisäksi myös kehitysideoita. Risujen kimppuun hyökkäämme heti, ruusuista olemme nöyrän kiitollisia ja kehitysideat päätyvät johtoryhmämme arvioitaviksi.

eNPS-pisteemme 12/2022 mittauksessa on 70.

Tasoitetalon työntekijäkokemus eNPS

Tulos on maailmanluokkaa. Työntekijämme suosittelevat laajasti työpaikkaamme ystävilleen ja se on meille tärkeää. Aiomme kasvaa edelleen ja työntekijöiden saatavuus on yksi kasvumme pullonkauloista. Tulos kertoo myös siitä, että työntekijät arvostavat selkeää konseptiamme ja toimintaamme työnantajana.

NPS-pisteemme 12/2022 mittauksessa on 73.

Tasoitetalon asiakaskokemus. NPS

Olemme asettaneet tavoitteeksemme saada molemmissa mittauksissa vähintään 70 pistettä. Tämä viimeisin mittaustulos ylittää ensimmäistä kertaa molemmissa mittareissa tuon maailmanluokkaan asetetun tavoitteemme. Kiitos kuuluu ensisijaisesti työntekijöillemme, sillä vastuu asiakaskokemuksesta on pääosin heillä ja sitä vastuuta he kantavat erinomaisesti.

Mittaushistorian parhaat tuloksemme työyhteisö- ja asiakastyytyväisyyskyselyssä ovat poikkeuksellisia koko toimialalle. Tämä mittaustulos vahvistaa meille sen, että olemme oikealla tiellä. Jatkamme edelleen toimialan toimintamallien uudistamista, siitä saamme eniten kiitosta.