SISÄSEINIEN MAALAUKSEN EDELLÄKÄVIJÄKSI TEHOKKAALLA KONSEPTILLA

Tasoitetalo Oy – enemmän kuin seinien maalausta

15-vuotiaana sisustustimpurin työt aloittanut Juhani Lehtola perusti Tasoitetalon vuonna 2015, kun hän huomasi tasoitus- ja maalausalan vanhanaikaisuuden ja tehottomuuden. Mielessä oli vain yksi kysymys: voisiko tasoitus- ja maalaustyöt tehdä järkevämmin ja tehokkaammin?

Alusta asti toiminnan ydin on ollut luoda yksinkertainen ja tehokas konsepti kattojen ja seinien tasoitus- ja maalaustöihin. Toimivan konseptin tueksi Juhani löysi Suomessa tuohon aikaan vähemmän käytetyn kaluston, jonka avulla työvaiheita pystyttiin nopeuttamaan. Näiden elementtien lisäksi palvelualttius ja asiakkaan työn helpottaminen muodostivat Tasoitetalon kokonaisuuden.

Toiminnan kehittyessä Tasoitetalo toteutti yhä enemmän kipsilevypintaisten kohteiden kattojen ja seinien tasoituksia sekä maalauksia, ja kun oikeat työtavat, materiaalit ja työkalut löytyivät, tuli kipsilevypintaisista kohteista sopivimmat juuri Tasoitetalon toimintatavalle. Tästä syystä Juhani päätti keskittää toimintansa ainoastaan kipsilevypintaisiin uudiskohteisiin.

Arvot

Tärkeimmät asiakasarvomme ovat

VASTUULLISUUS

Kannamme vastuumme kohteessa tapahtuvasta työstä, työn­tekijöistämme ja alan kehityksestä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että projektit hoidetaan alusta loppuun sovitulla tavalla ja huolehditaan työn­tekijöiden työ­turvallisuudesta, sekä hyvin­voinnista.

TAVOITTEELLISUUS

Tavoitteellisuus toiminnassa on erittäin tärkeää. Tavoittelemme jokaisella työ­maalla huippu­laatua, helppoutta ja tehokkuutta. Tavoitteenamme on myös kehittyä yhdessä asiakkaan kanssa, sekä olla mahdollistamassa työn­tekijöidemme henkilö­kohtaisia tavoitteita.

REHELLISYYS

Olemme rehellisiä oman osaamisemme suhteen. Tiedämme mitä osaamme tehdä ja mitä emme. On kaikkien etu, kun myönnetään rehellisesti, mikäli työ ei onnistu ja mietitään paras mahdollinen ratkaisu asialle. Emme siis lupaile mahdottomia, vaan teemme suora­selkäisesti töitä ja osaamme myöntää virheemme.

SITOUTUMINEN

Kun lupaamme toteuttaa asiakkaan meille antaman projektin, sitoudumme sen hoitamiseen 100 prosenttisesti. Sitoudumme kehittämään omaa ja asiakkaan toimintaa yhteis­työn edetessä, sekä antamaan työn­tekijöillemme mahdollisuuden hyviin ansioihin ja onnistumisiin.

Tehokas konseptimme sisäseinien tasoitus- ja maalaustöihin

Olemme purkaneet koko urakka­prosessin auki ja suunnitelleet tarkan konseptin, jonka voimme monistaa kaikille työ­maille niin kattojen kuin seinienkin maalaus- ja tasoitustöihin. Hiotun konseptimme ansiosta työmme on tehokasta ja tasa­laatuista.

Työn­tekijämme ajavat kotoa suoraan työ­maille, johon järjestämme huolletun kaluston: kaikki välineet ja materiaalit odottavat valmiina. Olemme nimenneet kalusto­päällikön, joka huoltaa kaikki välineemme eri työ­vaiheiden jälkeen.

Käytössämme ovat Apla-Tech-tasoitus­työ­kalut, joiden avulla voimme tehdä paljon, laadukkaasti ja tehokkaasti. Materiaali­toimittajamme tuo tarvitsemamme materiaalit paikan päälle.

Käytännössä aika työ­mailla käytetään järkevästi ja tehokkaasti. Hyvän kaluston, materiaalien, huollon ja tiukan konseptin ansiosta olemme nousseet lyhyessä ajassa kipsi­levy­pintaisten kohteiden ykköseksi.