Yksin­kertaisesti – järkevä

Ammattilaisten maalaus­urakoitsija

Yksinkertaisesti

Prosessien ja vastuualueiden selkeys ratkaisee vähintään puolet maalausurakoinnin laadusta, täsmällisyydestä ja tehokkuudesta. Siksi olemme pilkkoneet prosessit pieniin osiin ja kasanneet ne kokonaan uudella tavalla – toimivaksi toimintamalliksi, joka puolittaa läpimenoajan.

Yksinkertaisesti – tarkoittaa meille mm. seuraavia asioita.

 • yksinkertaiset ja selkeästi kuvatut prosessit
 • tarkasti valitut menetelmät ja vakioidut työvälineet
 • selkeät kiinteähintaiset urakkatarjoukset asiakkaillemme
 • yksinkertaiset ja selkeät raportit työmaalta
 • teemme vain yksinkertaistavia uusia valintoja
 • luomme vain toimintamalleja, joita on helppo skaalata

Järkevä toimintamalli

Selkeä toimintamallimme mahdollistaa täsmälliset toimitukset, järkevän laadun ja kustannustehokkaan toiminnan.

Toimintamallimme pähkinänkuoressa.

 • Kiinteähintainen urakkatarjous suunnitelmien perusteella
 • Kohteen vastaanottotarkastus ennen urakan aloittamista
 • Tasoitustyöt suunnitelmien mukaan ja tasoitustöiden itselleluovutus
 • Maalaustyöt suunnitelmien mukaan ja maalaustöiden itselleluovutus
 • Työnjohtajan laatutarkastus ja kohteen nollavirheluovutus asiakkaalle
 • Mahdollisista viimeistelykorjauksista sopiminen
 • Viimeistelykorjausten toteuttaminen
 • Loppuraportin ja tarvittavien asiakirjojen toimittaminen asiakkaalle

Sisäpuoliset tasoitus- ja maalaustyöt

Teemme tasoitus- ja maalaustyöt kaikille pinnoille.

 • Kipsilevypinnat
 • Betonipinnat
 • Muuratut pinnat
 • Hirsipinnat